Testimi i funksionit

Zakonisht, pasi bordi i qarkut është montuar dhe përfunduar AOI dhe inspektimi i pamjes, ne zakonisht i rekomandojmë klientit të sigurojë një metodë të plotë testimi për të bërë testin përfundimtar funksional në bordin e përfunduar përpara paketimit dhe dërgimit nga kompania jonë.

PHILIFAST ka një ekip profesional të Testimit Funksional të PCB (FCT).Testimi funksional na mundëson të gjejmë dhe korrigjojmë dështimet e komponentëve, defektet e montimit ose problemet e mundshme të projektimit përpara dërgesës dhe të bëjmë zgjidhje efektive dhe mirëmbajtje të problemeve.

Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet 100% cilësia e produkteve të klientëve.Testi funksional është kryesisht për të shmangur problemet e montimit, duke përfshirë qarqet e shkurtra, qarqet e hapura, komponentët që mungojnë ose pjesët e instaluara gabimisht.

6