Riparim & Mirëmbajtje

Për t'u ofruar klientëve shërbime me cilësi të lartë, PHILIFAST u ofron klientëve shërbime falas të mirëmbajtjes së produktit gjatë periudhës së garancisë.Pas konfirmimit që problemi i produktit është shkaktuar nga kompania jonë, klienti mund t'ia kthejë PCB-në kompanisë sonë për mirëmbajtje falas.Për të minimizuar humbjen e klientëve.

5.1